AQUADEX FLEXFLOW

  1. Aquadex FlexFlow™ Productinformatie
  2. Informatie voor de patiënt
  3. Brochure

   

Aquadex FlexFlow™ Productinformatie

Wat is het?
Een gesofisticeerd, maar zeer gebruiksvriendelijk pomp – en filtersysteem om overtollig vocht te verwijderen bij patiënten met fluid overload. (Vochtophopingen)

Vochtophopingen?
Deze kunnen verschillende oorzaken kennen: problemen met het hart, de nieren, de longen of een combinatie van problemen van deze vitale organen. Ook bepaalde chirurgische ingrepen kunnen aan de basis van dit probleem liggen. De hoofdoorzaak is meestal echter congestief hartfalen (CHF).

Congestief Hartfalen?
Dit is een aandoening waarbij het hart niet meer in staat is om het bloed doeltreffend rond te pompen naar de andere organen van het lichaam. Hartfalen is gewoonlijk een chronische, langdurige ziekte en ze kan de rechterkant, de linkerkant of beide zijden van het hart aantasten. Congestief hartfalen mag niet verward worden met “hartstilstand” waarbij het hart stopt met kloppen.
Bij Congestief hartfalen krijgen vele organen onvoldoende zuurstof en nutriënten, waardoor ze beschadigd worden en niet meer zo goed kunnen functioneren. Naarmate de hartpompfunctie achteruitgaat, kan het bloed zich ophopen in andere zones van het lichaam.
Congestief hartfalen kan verband houden met andere ziekten, zoals anemie en chronisch nierlijden. Uit studies is gebleken dat patiënten met congestief hartfalen die ook anemie hebben, het minder goed stellen dan patiënten met een normaal aantal rode bloedcellen. Hartinsufficiëntie gaat vaak ook gepaard met een verstoorde nierfunctie en diabetes, die allebei kunnen leiden tot anemie.

Hoe werkt het?
De Aquadex FlexFlow™ systeem biedt een geavanceerde vorm van ultrafiltratie en biedt instellingen voor zowel dagpatiënten als langer gehospitaliseerde.
De Aquadex FlexFlow™ verwijdert overtollig zout en water bij patiënten met fluid overload en doet dit op een veilige, gecontroleerde en effectieve manier.

Waarom kiezen voor de Aquadex FlexFlow™?
Hoewel het gebruik van ultrafiltratie in de behandeling van CHF al 30 jaar gedocumenteerd wordt, wordt het slechts zelden gebruikt in klinische behandelingen en vaak als laatste oplossing aangewend wanneer behandeling met diuretica niet effectief blijkt te zijn.

Onderzoek wees uit dat ultrafiltratie zeker zo effectief kan zijn als intraveneuze behandelingen met diuretica en zelfs de kans op herval drastisch kan verminderen.

Opgelet!
De behandeling mag alleen worden verricht door bevoegd medisch personeel en in opdracht van een arts, die beiden getraind zijn in extracorporale therapie.

Ik wil meer informatie!

   

Informatie voor de patiënt:

Wat is fluid overload?
Fluid overload is een aandoening waarbij er meer vocht uw lichaam binnengaat dan er naar buiten komt. Dit vocht, voornamelijk water, hoopt zich op in verschillende delen van uw lichaam en kan leiden tot gewichtstoename, gezwollen benen en armen of in de buikstreek.

Dit vocht kan eventueel ook in de luchtholtes van uw longen dringen, het zuurstofgehalte verminderen en zo zorgen voor kortademigheid. Het kan ook uw longen binnendringen wanneer u ’s nachts neerligt en zo het ademen en slapen moeilijk maken.

Wat is de oorzaak hiervan?
Verschillende oorzaken kunnen aan de basis liggen van dit probleem, inclusief hartproblemen, problemen met de nieren of de longen of een combinatie van problemen met deze vitale organen.
Het kan echter ook een gevolg zijn van bepaalde chirurgische ingrepen.

Wat zijn de behandelingen voor fluid overload?
Uw dokter kan u een dieet voorschrijven met een laag zoutgehalte, minimale vochtopname of andere therapieën om u te helpen het vochtgehalte te verminderen.
Hij kan u ook oraal of intraveneus (via de aderen) diuretica toedienen (dit zijn geneesmiddelen die de urineproductie bevorderen).
Hoewel, soms werken deze behandelingen niet of vermindert hun werking na verloop van tijd en is het nodig dat u wordt opgenomen in het ziekenhuis om uw medicatie aan te passen en/of om het overtollige vocht te verwijderen.

Wat is nu de Aquadex FlexFlow™?
Het is een toestel dat gebruikt kan worden om overtollig zout en water uit uw bloed en lichaam te verwijderen. Het gebruikt een techniek die ultrafiltratie genoemd wordt.

Ultrafiltratie is een proces waarbij bloed, dat overtollig vocht bevat, onttrokken en door een speciale filter gestuurd wordt. Dit noemen we de hemofilter. De filter verwijdert het overtollige vocht uit het bloed. Het bloed wordt dan terug naar het lichaam gestuurd en het vocht wordt opgevangen in een zak die later kan worden weggegooid.

De Aquadex FlexFlow™ bestaat uit drie basiscomponenten: De console (de blauwe machine met twee pompen), het bloedfiltercircuit en de katheters.

Het grote voordeel van dit systeem is dat het vocht kan onttrokken worden via de gewone perifere katheters die de verpleegkundige wel eens plaatsen wanneer ze u een baxter vloeistof willen toedienen.

Meer informatie over de Aquadex FlexFlow™.
Uw dokter kan u de therapie met de Aquadex FlexFlow™ voorschrijven om aan uw specifieke noden te voldoen.
Wanneer dit het geval is zal getraind personeel de katheters in uw aderen inbrengen. Wanneer deze goed geplaatst zijn worden ze verbonden met het bloedfilterciruit. Wanneer de behandeling is begonnen zal de pomp vooraan aan de console bloed uit uw aderen onttrekken en naar de bloedfilter sturen. Overtollig zout en water worden nu uit het bloed gefilterd met een snelheid die vooraf door uw dokter bepaald werd. Het gefilterde bloed, dus zonder het overtollige water en zout, wordt door een katheter aan uw lichaam teruggegeven. Het verwijderde vocht wordt opgevangen in een verzamelzak die op regelmatige tijdstippen zal leeggemaakt worden.

Het is mogelijk dat u een bloedverdunner toegediend krijgt voor en/of tijdens de behandeling om te voorkomen dat er problemen zoals verstopping ontstaan in het bloedfiltercircuit.

Wat kan ik verwachten tijdens mijn behandeling?
Getraind personeel zal u op geregelde tijdstippen controleren. U kunt de pompen op de console zien draaien, het bloed door het filtercircuit zien vloeien en het overtollige vocht zich zien verzamelen in de daarvoor voorziene verzamelzak.

Het kan dat u zich meteen beter gaat voelen, maar het kan ook een tijdje duren. Dit is afhankelijk van uw aandoening en de hoeveelheid vocht dat verwijderd dient te worden. Als u last had van kortademigheid, kan deze snel verdwijnen.

Hoewel deze behandeling een minimum aan risico’s inhoudt moet u alert blijven. Wanneer u zich duizelig of misselijk voelt, pijn hebt of bloeduitstortingen opmerkt aan de katheters of andere ongewone symptomen gewaarword moet u dit meteen melden aan uw dokter of het verplegend personeel.

Hoe lang duurt de behandeling?
De lengte van de behandeling hangt af van hoeveel overtollig vocht er verwijdert dient te worden en van hoe snel uw dokter het kan verwijderen. Hoe minder u beweegt, hoe efficiënter het bloed door de filter gepompt wordt en hoe sneller de gewenste hoeveelheid overtollig vocht verwijderd kan worden.

Wat kan ik verwachten na mijn behandeling?
Wanneer de behandeling voltooid is zal men de Aquadex FlexFlow™ stopzetten en het bloedfiltercircuit ontkoppelen van de katheters. De katheters kunnen verwijderd worden of uw dokter kan beslissen om ze te laten zitten om u in een later stadium vloeistof of medicatie toe te dienen.

Wanneer de katheters verwijderd worden zal men verband aanbrengen op die plaatsen. Deze moeten goed in het oog gehouden worden voor tekenen van bloedingen of infecties.

Uw arts zal uw medicatie aanpassen zoals nodig geacht. Afhankelijk van uw aandoening is het mogelijk dat u meer dan eens behandeld dient te worden met de Aquadex FlexFlow™ of u meteen naar huis mag gaan na de behandeling.

   

 

 

 
  © avmedical